USAMV Cluj-Napoca

Formular de inscriere online

valabil doar din 12 iulie 2021!

Prin completarea formularului de inscriere:

1. Sunt de acord ca datele mele cu caracter personal conținute în prezentul formular, să fie stocate, prelucrate și utilizate în termenii și condițiile enunțate în Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date, pe durata stablită de acesta.

2. Declar că sunt informat cu privire la regulamentul şi calendarul de admitere afişat pe site-ul universităţii: admitere.usamvcluj.ro. La Facultatea de Medicină Veterinară înscrierea se finalizează onsite având în vedere faptul ca testul se poate da doar onsite.

3. Imi asum raspunderea ca datele pe care le voi introduce sunt conforme cu realitatea.

4. Declar că am luat la cunoştinţă că, după publicarea rezultatelor concursului, prin încheierea contractului de studii voi confirma ocuparea unui loc la buget sau la taxă. Declar că sunt conştient că neîncheierea contractului de studii este echivalentă cu pierderea locului ocupat prin concurs.

5. În cazul ocupării unui loc finanţat de la buget, mă oblig să depun documentele originale până la semnarea contractului de studii conform calendarului de admitere.

6. Sunt de acord cu accesarea platformei SIIIR (Sistemul Informatic Integrat al Învățământului din România) pentru preluarea notelor mele de la bacalaureat.